Κατηγορία: Νομοθεσία

Έκτακτο βοήθημα στο προσωπικό των μονάδων υγείας με ΠΝΠ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την πράξη:

  1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

  2. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

  3. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

  4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επίταξη σε μάσκες, αναπνευστήρες, φάρμακα.

Πηγή: ergasianet.gr

Στην επίταξη διαφόρων αντικειμένων όπως φάρμακα, αναπνευστήρες, μάσκες, υγειονομικός ρουχισμός κ.α. που ανήκουν σε ιδιώτες προχωρά το Δημόσιο.

Στην ΠΝΠ ορίζεται «η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια» ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης ώστε να προχωρήσει το Δημόσιο σε επίταξη κινητών πραγμάτων.

Αναλυτικά προβλέπεται πως με απόφαση του Υπουργού Υγείας επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης, ενόψει της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.

Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα για τον κορωνοϊό

Τι προβλέπει για τους εργαζόμενους στην Υγεία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα για το τον κορωνοϊό (άδειες ειδικού σκοπού κλπ).

Η ΠΝΠ αναφέρει ότι για τη χορήγηση  άδειας ειδικού σκοπού σε υπαλλήλους που απασχολούνται  σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων.

Ακόμη η ΠΝΠ δίνει τη δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Μπορεί επίσης να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

Για να δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πατήστε ΕΔΩ

ΜΕΤΑ: Νέο ασφαλιστικό Βρούτση, με ψεύτικα λόγια… ever!

Με αφορμή την επικείμενη δημοσιοποίηση για δημόσια διαβούλευση και κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 15 Γενάρη 2020, συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Βρούτση.

Στη συνάντηση αυτή, ο υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα, σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, λέγοντας ότι «…αυτός νόμος αποτελεί τομή…», ότι λύνει το πρόβλημα «…βιωσιμότητας του συστήματος μέχρι το 2070…», ότι θα δώσει αυξήσεις σε όλους που έχουν «…πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης…» και ότι η χώρα μας «…αποκτά ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το καλύτερο ever», όπως είπε χαρακτηριστικά!

Όσο όμως και αν θριαμβολογεί και να ομνύεται ο υπουργός, για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, το δημόσιο χαρακτήρα του και τη βιωσιμότητα του συστήματος, όλοι γνωρίζουμε ότι η αποχώρηση του κράτους από τη χρηματοδότησή του και την εγγύηση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, θα οδηγήσει τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους να ζουν στην ανασφάλεια και με συντάξεις επιδοματικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό και η ένταξη των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στον ΕΦΚΑ, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, δεν γίνεται για λόγους λειτουργικότητας του συστήματος ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Η ρύθμιση αυτή προετοιμάζει το έδαφος και στοχεύει στην ενσωμάτωσή τους στις κύριες και στην τελική κατάργησή τους και στην αιμοδότηση του συστήματος από τα αποθεματικά αυτών των ταμείων.

Όλες οι κυβερνήσεις, από το 1992 και μετά, με κορύφωση την τελευταία δεκαετία, διέλυσαν σταδιακά το ασφαλιστικό σύστημα, ευνούχισαν τον δημόσιο και κοινωνικό του χαρακτήρα, λεηλάτησαν και «κούρεψαν» τα αποθεματικά των ταμείων, αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωσαν δραματικά τις συντάξεις και τα επιδόματα. Έτσι, σήμερα, έρχεται ο υπουργός Εργασίας να εμφανίζει ως τομή μια μικρή αύξηση σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων.

Ως ΜΕΤΑ δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο και καλούμε τα συνδικάτα, όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους να αντιδράσουν και να οργανώσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, πολύ περισσότερο, που η δέσμευση της κυβέρνησης, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και είσοδο των ιδιωτικών εταιρειών στην επικουρική ασφάλιση και την πρόνοια, θα ακολουθήσει σε επόμενο νομοσχέδιο.

Για μας, παραμένουν αδιαπραγμάτευτα τα αιτήματα για την κατάργηση όλων των αντασφαλιστικών νόμων, τη σταδιακή επιστροφή όλων των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων και την ενίσχυση του δημόσιου, κοινωνικού, αναδιανεμητικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

Διεκδικούμε την κατάργηση του διαχωρισμού της κύριας σύνταξης, σε εθνική και ανταποδοτική, γιατί οδηγεί το κράτος να εγγυάται μόνο την εθνική που έχει προνοιακό χαρακτήρα, και στην επαναφορά του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, με βάση του 80% των αποδοχών της τελευταίας περιόδου, για να μην αλλάζει δραματικά το επίπεδο ζωής των συνταξιούχων.

Αγωνιζόμαστε για τη μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, άμεσα από τα 67 στα 60 και από τα 40 χρόνια ασφάλισης στα 35 και στα ΒΑΕ, στα 55 και 30 χρόνια αντίστοιχα, για την πλήρη σύνταξη, με προοπτική την περαιτέρω μείωσή τους. Με την υψηλή ανεργία, τη διευρυμένη ελαστική και ανασφάλιστη εργασία, τη μερική απασχόληση και την αύξηση του ορίου ηλικίας για την είσοδο στην εργασία, στο μέλλον κανένας εργαζόμενος δεν θα συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη και έτσι με τα σημερινά ποσοστά αναπλήρωσης, οι συνταξιούχοι, ιδιαίτερα με λιγότερο από 30 χρόνια εργασίας, θα παίρνουν, αντί σύνταξης, ουσιαστικά προνοιακό επίδομα.

Ως ΜΕΤΑ εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στους μικρούς και μεσαίους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τους αυτοαπασχολούμενους, που τα τελευταία χρόνια, με τις αντασφαλιστικές ρυθμίσεις και την αντίστοιχη φορολογική λαίλαπα, βρέθηκαν να μην μπορούν να ζήσουν από την εργασία τους, έκλεισαν τα μαγαζιά τους, τα γραφεία και τις μικρές τους επιχειρήσεις, πούλησαν τα χωράφια και τα κοπάδια τους και μετανάστευσαν ή βγήκαν στην ανεργία.

Παλεύουμε για ικανοποιητικές συντάξεις, για να μπορούν, οι συνταξιούχοι, να ζουν με αξιοπρέπεια και παράλληλα για μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας για να δουλέψουν οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες.

Τέλος, η ρύθμιση, για τη δυνατότητα εργασίας στο Δημόσιοσυνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς περικοπή μάλιστα της σύνταξής τους, δεν αποτελεί καμιά τομή. Γίνεται για να ικανοποιήσει κυρίως μια μικρή ελίτ συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, που στελεχώνουν θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων στον κυβερνητικό και κρατικό μηχανισμό και παράλληλα για να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν στη λειτουργία του δημοσίου από την έλλειψη προσωπικού.

Τις επόμενες μέρες πρέπει όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους και σε κοινό μέτωπο με τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες και τους αγρότες, να βρεθούν στο δρόμο με κλιμακούμενες αντιδράσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις.


Γενάρης 2020
Από το ΜΕΤΑ

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Επειδή αρκετοί εργαζόμενοι αναζητούν τις ρυθμίσεις του υπαλληλικού κώδικα δείτε τον επικαιροποιημένο και κωδικοποιημένο με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/152582/nomos-3528-2007

Στη Βουλή ρύθμιση για παράταση των ατομικών συμβάσεων υπό προϋποθέσεις

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Την δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες των ατομικών συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του έτους καθώς και την άρση της απαγόρευσης υπογραφής νέων συμβάσεων μετά τις 31-12-2019 προβλέπει ρύθμιση που περιέχεται σε νομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η παράταση αυτών των συμβάσεων θέτει ως προϋπόθεση την υποχρέωση των Νοσοκομείων και γενικότερα των μονάδων υγείας να έχουν καταθέσει αίτημα στο ΑΣΕΠ μέχρι τις 31-12-2019 για την έκδοση ανακοίνωσης που θα προκηρύσσει θέσεις για νέες ατομικές συμβάσεις.

Δείτε τη σχετική ρύθμιση

ΛΑ.Ε: Αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος με σκοπό τη σταθερότητα του συστήματος και την προστασία των αντιλαϊκών πολιτικών από την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος με σκοπό τη σταθερότητα του συστήματος και την προστασία των αντιλαϊκών πολιτικών από την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα

Εννέα άρθρα του Συντάγματος αναθεωρούνται από την τρέχουσα Αναθεωρητική Βουλή μετά και τη σημερινή ψηφοφορία.

Συνολικά, ο χαρακτήρας της αναθεώρησης είναι αντιδραστικός και φέρει τη σφραγίδα του δυσμενούς συσχετισμού της δύναμης που κατέγραψαν οι τελευταίες εκλογές και της επιθετικής πολιτικής της ΝΔ.

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση του πολιτικού συστήματος απέναντι στις λαϊκές αντιδράσεις και ο περιορισμός των δημοκρατικών δικλείδων. Όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΝΔ η αναθεωρητική πρότασή της στηρίζεται μεταξύ άλλων στον άξονα της «πολιτικής κανονικότητας και ισορροπίας των θεσμών»!

Κεντρικό χαρακτήρα στην αναθεωρητική διαδικασία έχει η αναθεώρηση του άρθρου 32 παρ. 4 Σ που πέρασε με 158 «ναι» έναντι 139 «όχι». Με την νέα συνταγματική διάταξη αποσυνδέεται η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διαδικασία διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών. Η πρόταση αυτή, παρότι δεν στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για λόγους «αντιπολιτευτικούς» και επιμέρους διαφορών, αποτελεί ουσιαστικά μια κοινή πρόταση των μνημονιακών πολιτικών δυνάμεων, η δε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η άμεση εκλογή του ΠτΔ από το εκλογικό σώμα, σε περίπτωση αποτυχίας των κοινοβουλευτικών ψηφοφοριών.

Η αναθεωρημένη διάταξη θωρακίζει τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος και μάλιστα ανεξάρτητα από τους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς, όπως διαμορφώνονται σε συγκυρίες ανόδου των λαϊκών αντιστάσεων.

Όπως έμπρακτα φάνηκε το Δεκέμβριο 2014 με την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά, και ανεξάρτητα της θλιβερής εξέλιξης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της προδοσίας απ΄αυτήν του λαϊκού ΟΧΙ,  οι λαϊκές κινητοποιήσεις μπορούν να επεμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, οξύνοντας αντιθέσεις και ανατρέποντας αντιλαϊκές κυβερνήσεις.

Με τις πολιτειακές παρεμβάσεις επιδιώκουν τη συντηρητική σκλήρυνση του πολιτικού συστήματος και την απομάκρυνση του λαϊκού παράγοντα από τις πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες. Προετοιμάζουν ακόμη μεγαλύτερες τομές στο μέλλον, με τη διακηρυγμένη βούληση της ΝΔ για την ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ, με σκοπό την αναίρεση πλευρών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σε αυτό άλλωστε το αποτέλεσμα συντείνει, όπως προκύπτει από άλλα πολιτειακά συστήματα όπως αυτό της Γαλλίας και η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση εκλογή του ΠτΔ, αυξάνοντας τη νομιμοποίηση ενός μονοπρόσωπου και λιγότερο διαπερατού οργάνου.

Επίσης, με περισσό θράσος τα κόμματα των μνημονίων παρουσιάζουν ως σημαντικό έργο την με ευρεία πλειοψηφία αναθεώρηση των άρθρων 86 περί ευθύνης Υπουργών και 62 περί βουλευτικής ασυλίας, συνδεδεμένης με τα αδικήματα που άπτονται των βουλευτικών καθηκόντων. Η αναθεώρηση αυτή, που αποτελεί προσπάθεια ελάχιστης αποκατάστασης του κοινού περί δικαίου αισθήματος ιδιαίτερα, μετά από μια δεκαετία τεράστιων λαϊκών αγώνων, στερείται πραγματικής σημασίας όσο συντηρείται το αντιδραστικό πολιτικό κατεστημένο των ίδιων δυνάμεων.

Πρώτον όπως δείχνει η εμπειρία και η πολύχρονη ατιμωρησία κεντρικών πολιτικών προσώπων για την καταλήστευση του δημοσίου και των λαϊκών στρωμάτων, ουδέποτε θα ενεργοποιηθούν τέτοιες διαδικασίες, ενώ είναι δεδομένες οι προσβάσεις των δυνάμεων αυτών στο δικαστικό μηχανισμό.

Το κυριότερο όμως είναι όμως ότι πίσω από αυτές τις αλλαγές, προσπαθούν να αποκρύψουν ότι η καταλήστευση του λαού είναι δομικό στοιχείο της πολιτικής τους και θα συνεχιστεί εντονότερη, όσο δεν ανατρέπεται από τους λαϊκούς αγώνες.

Επιπλέον, ακόμη πιο κοντά στην καθαρή κομματική επιλογή, έρχεται ο ορισμός των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, μετά την αναθεώρηση του άρθρου 101Α Σ, δηλαδή με τη μείωση του πλειοψηφικού μέτρου που απαιτείται για τη συγκρότησή τους από τα 4/5 στα 3/5.

Χωρίς καμία ντροπή, η ΝΔ παρουσιάζει την αναθεώρηση του άρθρου 21 παρ. 1 για την καθιέρωση του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» ως δήθεν πολιτική κοινωνικής προστασίας. Αυτοί που οδήγησαν το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση, που τσάκισαν κάθε δικαίωμα στο μισθό, την πρόσβαση στην υγεία, που έβγαλαν στο σφυρί τα σπίτια των εργαζομένων, και «συνταγματοποίησαν» τις περικοπές μισθών και συντάξεων στο βωμό της «δημοσιονομικής ανάγκης» για αποπληρωμή του ληστρικού χρέους, παρουσιάζουν τα ψίχουλα ως κοινωνική πολιτική.

Κανένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης δε διασφαλίζει αυτή η διάταξη, που αντίθετα νομιμοποιεί τη διάλυση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και θεσμοθετεί τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της αντικατάστασης των κοινωνικών δικαιωμάτων με την α λα καρτ επιδοματική πολιτική με «ψίχουλα».

Παράλληλα, παρουσιάζουν ως δήθεν «δημοκρατικά αντίβαρα» διατάξεις όπως την αναθεώρηση του άρθρου 73 για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία (τη δυνατότητα εισαγωγής νομοσχεδίων προς ψήφιση με 500.000 υπογραφές πολιτών).

Προσπαθούν έτσι, να αποκρύψουν την αναίρεση των δημοκρατικών κεκτημένων του πολιτειακού συστήματος, ενώ η μακροπρόθεσμη επιδίωξη των δυνάμεων αυτών είναι ο περιορισμός πλευρών της άμεσης δημοκρατίας και ιδίως των δημοψηφισμάτων και η υποκατάστασή τους με τέτοιες διαδικασίες, που μετατρέπουν τους πολίτες από ενεργό παράγοντα ρύθμισης των πολιτικών εξελίξεων σε «ομάδα πίεσης» που θα μπορεί να παρεμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό με περιορισμένους και εξαιρετικούς όρους, όπως η συλλογή του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών και θεσμικούς περιορισμούς στην εισαγωγή συγκεκριμένων προτάσεων νόμου.

Η εμπειρία του μεγάλου ΟΧΙ του λαού στο Δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 αλλά και μια σειρά δημοψηφίσματα σε όλη την Ευρώπη στα χρόνια της κρίσης, έδειξαν ότι όταν ο λαϊκός παράγοντας καλείται να παρέμβει σε κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα άμεσα έχει τη δύναμη να βάζει εμπόδια στην καταστροφική πολιτική τους.

Συνεπώς, απώτερο στόχο των πολιτειακών μεταβολών θα αποτελέσει για τις κατεστημένες δυνάμεις ο περιορισμός των μορφών ζωντανής και ενεργής έκφρασης των λαϊκών τάξεων.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος εντάσσεται και αυτή στο συνολικότερο πλαίσιο αυταρχικής θωράκισης του κρατικού μηχανισμού που προωθεί επιθετικά η κυβέρνηση της ΝΔ σε όλα τα πεδία, μέσω της πολιτειακής σκλήρυνσης, του νέου ποινικού κώδικα, της όξυνσης, της καταστολής και της περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να κατοχυρώσει προϋποθέσεις για να προωθήσει στη συνέχεια όλες τις όψεις της αντιδραστικής ατζέντας της, που ακόμη συναντά φραγμούς, που έχουν βάλει οι μεγάλοι λαϊκοί αγώνες, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή ο περιορισμός των πόρων των ΟΤΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί πραγματική αντιπολίτευση σε αυτές τις στοχεύσεις.

Αντίθετα, φέρει τεράστια ευθύνη που άνοιξε την αναθεωρητική διαδικασία κατά την κυβερνητική θητεία του και επέτρεψε στην ΝΔ να υπερψηφίσει τις διατάξεις, που ήθελε με 151 ψήφους.

Η Λαϊκή Ενότητα θα πρωτοστατήσει στους αγώνες για τα κοινωνικά δικαιώματα και την επέκταση των δημοκρατικών ελευθεριών και εγγυήσεων. Μόνη αντιπολίτευση είναι οι λαϊκοί αγώνες, η ενεργοποίηση των εργαζομένων και της νεολαίας και η ενίσχυση της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη διεκδίκηση των συμφερόντων του λαού και των δημοκρατικών κεκτημένων. Ο λαϊκός παράγοντας και η ριζοσπαστική Αριστερά μπορεί να επέμβει κρίσιμα και να σπάσει τους θεσμικούς και αυταρχικούς αποκλεισμούς που χτίζονται σε βάρος του.

Γραφείο Τύπου Λαϊκής Ενότητας

27/11/2019

Εγκύκλιος για την μισθολογική κατάταξη των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.2/77507/ΔΕΠ/5-11-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα “Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του ν.4354/2015 σχετικά με την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων και νεοδιόριστων υπαλλήλων, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Η «καυτή πατάτα» του ανθυγιεινού μεταφέρεται με τροπολογία για τον Ιούνη του ’20

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιούνη 2020 η προθεσμία για την τελική υποβολή τού πορίσματος για το ανθυγιεινό επίδομα από την διυπουργική επιτροπή που έχει συσταθεί.

Φαίνεται ότι οι περικοπές στο ανθυγιεινό επίδομα που αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση και σχεδιάζονταν με πρόσχημα την εναρμόνιση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές τελικά μετατρέπονται σε «καυτή πατάτα» για τις κυβερνήσεις γι’ αυτό και η δύσκολη απόφαση μετατίθεται για το μέλλον.

Την ίδια τακτική ακολούθησε και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μετέφερε συνεχώς την ημερομηνία για το σχετικό πόρισμα και εν τέλει το παρέπεμψε για μετά τις βουλευτικές εκλογές ώστε να μην «σκάσει στα χέρια» της .

Πάντως η αιτιολογική έκθεση παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις είναι αποκαλυπτική για τα αντεργατικά σχέδια που από καιρό έχουν δρομολογηθεί αλλά τα έχουν αναστείλει προσωρινά οι αντιδράσεις των εργαζομένων .

Δείτε την σχετική τροπολογία καθώς και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.

Αντιδρούν οι φυσικοθεραπευτές στην αναγνώριση πτυχίων από κολέγια

Πηγή: efsyn.gr

Για κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος και  της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), επικαλούμενος δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία, το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προχωρήσει στην αναγνώριση όλων των πτυχιούχων από κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Με επιστολή του για το θέμα, την οποία κοινοποίησε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σύνοδο των πρυτάνεων, ο ΠΣΦ ζητάει άμεσα συνάντηση με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Σύλλογος, «όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αφορούσαν την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005, που ρυθμίζει την διευκόλυνση της μετακίνησης των εργαζομένων στην ΕΕ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν αφορούν τα ιδιωτικά κολέγια, που παρέχουν πτυχία μετά από συμφωνία δικαιόχρησης, με ιδρύματα του εξωτερικού, διαδικασία όμως που δεν οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης αυτών των τίτλων στην χώρα μας προσκρούει στην ρήτρα 12 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που απαγορεύει την αναγνώριση αυτών των τίτλων «δια μέσου» άλλου Κράτους-μέλους της ΕΕ, από την στιγμή που αυτοί δεν αναγνωρίζονται ως τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

»Αν ισχύει λοιπόν η προαναφερόμενη πρόθεση του υπουργείου Παιδείας, τότε ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, που αναφέρει ρητά ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άρθρο που δεν αναθεωρήθηκε από την προηγούμενη Βουλή που ήταν αναθεωρητική.

»Το υπουργείο Παιδείας με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αναγνωρίσει, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλους όσους λειτουργούν μια ιδιωτική επιχείρηση παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης και το κυριότερο, δημιουργεί δυο μέτρα και δυο σταθμά μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου, καθώς ο Νόμος 4485/2017 απαιτεί για την ίδρυση νέων Ιδρυμάτων ή νέων  τμημάτων για τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έγκριση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και την εκπλήρωση πολλών ακόμη προϋποθέσεων.

»Τα δημοσιεύματα αναφέρουν την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για επαναφορά της ισοδυναμίας στην αναγνώριση των τίτλων, δηλαδή την αναγνώριση επαγγελματικού δικαιώματος, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος από κάποια χώρα της ΕΕ.

»Ο ΠΣΦ αδυνατεί να αντιληφθεί πως μπορεί να αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή σε κάποιον που για να ασκήσει το επάγγελμά του απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν  δεν κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο».

Στην επιστολή του, ο ΠΣΦ ενημερώνει την υπουργό Παιδείας ότι  –  όπως και άλλα ΝΠΔΔ – βρίσκεται  στο στάδιο της δημιουργίας της επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, όπως προβλέπεται στο Νόμο 4610/2019 (άρθρο 98), ο οποίος αναφέρει ότι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οφείλουν να αναλάβουν την διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Επίσης διασαφηνίζει ότι, εκπροσωπώντας τους 9.000 φυσικοθεραπευτές της χώρας και έχοντας καθήκον από τον Ιδρυτικό του Νόμο 3599/2007, να προστατεύει την Δημόσια Υγεία, ότι δεν θα επιτρέψει να πλημμυρίσει η αγορά με επαγγελματίες Υγείας αμφιβόλου ποιότητας, καταργώντας με τρόπο αντισυνταγματικό το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ο ΠΣΦ καλεί όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους της χώρας σε συστράτευση και κοινό αγώνα.