Κατηγορία: Φάρμακο

Φαρμακοποιοί: Απαράδεκτη η υπουργική απόφαση για τα ΜΗΣΥΦΑ

Πηγή: ergasianet.gr

Ανεφάρμοστη και απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισμού λιανικής τιμής και διάθεσης για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ).

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας αλλά και στην παρέμβασή του στη Βουλή είχε τονίσει ότι δεν είναι δυνατόν να αναγράφεται η ενδεικτική λιανική τιμή στις συσκευασίες κατά τρόπο αυθαίρετο και αδιευκρίνιστο από τους παραγωγούς.

Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει, οι φαρμακοποιοί εμμέσως δεσμεύονται για τιμές που οι παραγωγοί έχουν αναγράψει, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι η χονδρική τιμή.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, από τη διατύπωση της Υπουργικής Απόφασης είναι προφανές ότι τα ΜΗΣΥΦΑ θα οδηγηθούν σε αυξήσεις τιμών, παρά τη διαφαινόμενη αγωνία του Υπουργείου να υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος μέσω του ΕΟΦ.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απορρίπτει την Υπουργική Απόφαση ως επιζήμια για την Δημόσια Υγεία και ζητά εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Παράλληλα σημειώνει πως θα δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αυξήσεις στα φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται, «για να κατανοήσει ο ελληνικός λαός πώς βλέπουν τον ανταγωνισμό εγχώρια και ξένα συμφέροντα».

 • Η υπουργική απόφαση για τα ΜΗΣΥΦΑ εδώ
Advertisements

Δείτε τι προβλέπει το 4ο μνημόνιο για την Υγειονομική Περίθαλψη

Εκτός από τα σκληρά αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα που συμφωνήθηκαν με την προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους τροϊκανούς, σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και μέτρα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη.

Επίσης στη συμφωνία περιέχονται και άλλα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Υγεία, όπως η αμφισβήτηση του ανθυγιεινού επιδόματος (δείτε εδώ), η αλλαγή του ειδικού μισθολογίου των Νοσοκομειακών Γιατρών καθώς και αλλαγές στον τρόπο λήψης ειδικότητας του ιατρικού προσωπικού (δείτε στη μετάφραση που ακολουθεί το σημείο «η» του κεφαλαίου 2.5.2.1).

Δείτε τι προβλέπει το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:

2.5.2. Ο εξορθολογισμός των δαπανών για την Υγεία

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί για την περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ίση και αποτελεσματική φροντίδα, τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου, την αύξηση της συμμετοχής του κεντρικού συστήματος προμηθειών για τις προμήθειες των νοσοκομείων,  τη διαχείριση στη ζήτηση για τα φάρμακα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τεκμηριωμένα πρωτόκολλα, την ανάθεση στους ιδιώτες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος παραπομπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα που επιτρέπει τη διαμόρφωση  εισόδου στην φροντίδα στους ασθενείς.

2.5.2.1. Γενικές κατευθύνσεις – χρονοδιάγραμμα
Οι αρχές:
α. Θα λάβουν διαρθρωτικά μέτρα επικεντρώνοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας ως μέσο για τον περιορισμό της δαπάνης. Αυτά τα μέτρα θα i) αντιμετωπίζουν και θα εξαλείψουν το  μισό (125 εκατομμύρια) των πρόσφατων υπερβάσεων  των δαπανών σε «άλλα είδη» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για «άλλες παροχές ασθένειας» μέχρι το 2017 και το υπόλοιπο μισό (125 εκατομμύρια) μέχρι το 2019 και ii) θα εξασφαλίζει ότι μέσα στο 2017 η υπολογισθείσα διαφορά (κενό) μεταξύ των δαπανών και των αντίστοιχων ανώτατων ορίων claw back π.χ. το ποσό που ανακτήθηκε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστικές εξετάσεις και ιδιωτικές κλινικές για το 2017, μειώνεται κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Για το σκοπό αυτό και ως προαπαιτούμενη δράση, θα υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων διαρθρωτικών μέτρων για τη συγκράτηση της υπέρβασης της δαπάνης σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, ένα κλειστό προϋπολογισμό (ανώτατο όριο clawback ) για την κάλυψη ειδών  τα οποία προηγουμένως δεν υπάγονταν σε clawback στην κατηγορία του προϋπολογισμού «Άλλες παροχές ασθένειας (σε μετρητά και σε είδος)».

β. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσουν ότι η εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των δαπανών για το 2018 και το ανώτατο όριο του claw back, μειώνεται κατά τουλάχιστον ένα επιπλέον 15 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

γ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα αναπτύξουν μια εκτίμηση της συνολικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και θα τη χρησιμοποιήσουν ώστε  να αναθέσουν έργο ανά περιοχή σε  ιδιωτικούς παρόχους (ιδιώτες) όπου υπάρχει  ανεπάρκεια του δημοσίου (Δεκέμβριος 2017). Θα τεκμηριώσουν συστηματικά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής για τους ασθενείς (Ιούνιο και Δεκέμβριο)

δ. Θα εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια φροντίδα που θα χρησιμοποιείται από τους οικογενειακούς γιατρούς για να προεγκρίνουν τις παραπομπές στους παρόχους του ιδιωτικού τομέα (αρχικό σχέδιο Ιούνιος 2017, εφαρμογή του συστήματος μέχρι το Νοέμβριο του 2017, χρήση του συστήματος για να προεγκρίνει τις παραπομπές Δεκέμβριος 2017).

ε. Θα  αναπτύξουν, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις «οδούς» περίθαλψης του ασθενή (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) ώστε «οι οδοί»  που έχουν τις καλύτερες θεραπευτικές και φθηνές επιπτώσεις, να τροφοδοτούν το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

στ. Θα αναπτύξουν μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους για ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιείται ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην ΠΦΥ (πρώτη έκθεση να δημοσιευτεί  το Μάιο 2017)

ζ. Θα παρακολουθήσουν στενά  και θα εφαρμόσουν  πλήρως την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους επ’ αυτού και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέο συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για το σκοπό αυτό, οι αρχές θα υιοθετήσουν όλη την απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος έως τον Μάιο του 2017. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθιερώνοντας την υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών σε οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ως «φύλακας» ( κόφτης)  που είναι επιφορτισμένες με τις παραπομπές των ασθενών σε γιατρούς ειδικότητας. Αυτό θα μπει πλήρως σε λειτουργία (παραδοτέο) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018. Παράλληλα, η ανάπτυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 201,7 ως ένα πρώτο βήμα της σχεδιαζόμενης δημιουργίας τουλάχιστον 240 τοπικές μονάδες Υγείας κατά τα επόμενα 2 έτη (έως τον Ιούνιο του 2018). Καθώς οι τοπικές μονάδες υγείας θα μπαίνουν σε λειτουργία, οι υφιστάμενες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες  παθολόγους/γενικούς γιατρούς θα μειώνονται αντίστοιχα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη  στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας τοπικά.

η. Ως άμεσα παραδοτέο, μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα αναπτύξουν ένα σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις ιατρικές σχολές, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο για την αναδιάρθρωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και την εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και να ενισχυθεί η εκπαίδευση των γενικών γιατρών. Τα πρώτα στοιχεία αυτού του σχεδίου θα υλοποιηθούν   κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017­-2018.

2.5.2.2. Εκτέλεση του claw back και τακτικός έλεγχος

α. Θα εκτελούν τα claw backs κάθε έξι μήνες και θα προσφεύγουν σε τακτικούς ελέγχους.

β. Θα συνεχίσουν να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα από τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τακτικά θα τα δημοσιεύουν. Θα ζητούν και θα  συλλέγουν τα εκκρεμή claw backs  συνεχώς μέχρι αυτά να εκκαθαριστούν. Ως προαπαιτούμενη δράση , οι αρχές θα κάνουν χρήση των τελικών αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των στοιχείων  του 2013 που έχουν υποβάλλει οι ιδιωτικές κλινικές ώστε να προχωρήσουν  στην διευθέτηση( επίλυση)  οποιουδήποτε ποσού  υπάρχει διαμάχη. Επιπλέον, ως βασικό παραδοτέο, ο ΕΟΠΥΥ θα αντισταθμίσει εκκρεμή ποσά clawback  από προηγούμενες περιόδους (2013-­2015) με συσσωρευμένα καθυστερούμενα (50% μέχρι τον Αύγουστο 2017 και 50% μέχρι το Νοέμβριο 2017).

γ. Θα συνεχίσουν να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα από τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τακτικά θα τα δημοσιοποιούν.

δ. Για να αξιολογήσει  και να  βελτιώσει την επίδοση  των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ο ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιεί συστηματικό μηνιαίο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.

2.5.2.3. Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της σχέσης κόστους­ αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων

Οι αρχές:

α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ( και περαιτέρω μέχρι το Δεκέμβριο του 2018), συμπεριλαμβανόμενου, ως άμεσου βήματος, την υιοθέτηση του νόμου για το σύστημα κεντρικών προμηθειών στην υγεία ως προαπαιτούμενης δράσης.

β. Θα  παρακολουθούν  την αιτιολογημένη ή μη πρόσβαση των πολιτών στην επείγουσα περίθαλψη (ΤΕΠ) και, εάν θα χρειάζεται, θα εισαγάγει μέτρα για τον έλεγχο και την αποθάρρυνση της μη αιτιολογημένης πρόσβασης, προκειμένου να εγγυώνται την αποτελεσματική παροχή επείγουσας περίθαλψης.

γ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα μειώσουν τους  χρόνους αναμονής (συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων χειρουργικών επεμβάσεων), σύμφωνα με άλλες χώρες της ΕΕ και θα μειώσουν την αδικαιολόγητη διαφορά στο χρόνο αναμονής μεταξύ παρόχων και ασθενών (συμπεριλαμβάνοντας επιμέρους κοινωνικοοικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών)

δ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα παραδώσουν ένα σχέδιο για να υιοθετήσουν τα DRG (Διάγνωση σε ομοιογενείς ομάδες ασθενών) ή άλλα διεθνή πρότυπα (πρωτόκολλα) που βασίζονται σε δείκτες σχετικούς με τη μεθοδολογία της κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία και θα τεκμηριώσουν την πρόοδο προς την υλοποίηση. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουν την υποστήριξη της διαθέσιμης Τεχνικής Βοήθειας.

ε. Θα παράγουν τακτικές τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις βασιζόμενες σε δείκτες που αφορούν δραστηριότητες, οικονομικά στοιχεία για τα νοσοκομεία και τις επιδόσεις των νοσοκομείων (με βάση δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης).

2.5.2.4. Μείωση των φαρμακευτικών δαπανών μέσω διείσδυσης των γενόσημων  και μείωσης της  τιμής

α. Ως προαπαιτούμενη δράση, θα δημοσιεύσουν ένα  ενημερωμένο (επικαιροποιημένο) δελτίο τιμών για να μειώσουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Θα επικαιροποιούν και θα δημοσιεύουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα.

β. Θα λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διείσδυσης των γενοσήμων, μεταξύ των οποίων τη βελτίωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους, ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση των γενόσημων φαρμάκων (ως προαπαιτούμενη δράση ).

γ. Για την περαιτέρω μείωση των τιμών, θα κάνουν χρήση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για να αναπτύξουν συμφωνίες περί όγκου τιμών και των κινδύνων, όπως ΜΕΑ  ( Managed Entry Agreements, διαχειριζόμενες συμφωνίες εισόδου), ειδικά για τα καινοτόμα φάρμακα και τα φάρμακα υψηλού κόστους και θα υποβάλλουν  τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο. Θα στήσουν ένα Κέντρο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας της Υγείας (HTA) ώστε να  αξιολογεί ποια προϊόντα να αποζημιώνει και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Ως ενδιάμεσο βήμα και άμεσα παραδοτέο , θα συσταθεί μια επιτροπή HTA (Ιούλιος 2017).

– Η μετάφραση από το αγγλικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» έγινε από μέλη του ΜΕΤΑ Υγειονομικών.

9ο Συνέδριο ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ: Δύο έδρες στο νέο Δ.Σ. για την Αγωνιστική Προοδευτική Κίνηση.

2015-meta_kiniseis_iatrikoi-episkeptes-proodeftiki-kinisi603

Πηγή: ergasianet.gr

Το Σαββατοκύριακο 18-19 Φλεβάρη, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Novus» της Αθήνας το 9ο Τακτικό Εκλογοαπoλογιστικό Συνέδριο της ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ, στο οποίο έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, της νέας Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς και η εκλογή των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη ΓΣΕΕ.

Οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ στήριξαν το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Προοδευτικής Κίνησης, η οποία κατέλαβε 2 έδρες στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Τις θέσεις εκ μέρους της παράταξης στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ καταλαμβάνουν οι Δημητρής Τσιαπής (Αθήνα) και Δημήτρης Ουρανός (Κρήτη).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρατάξεις:

 • Η Ενωτική Κίνηση Ιατρικών Επισκεπτών – Φαρμακοϋπαλλήλων – Συνεργαζόμενοι (ψηφοδέλτιο που συγκροτήθηκε από μνημονιακές δυνάμεις) κατέλαβε 10 έδρες και την πρώτη θέση, η οποία και εξέλεξε το μοναδικό αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στη ΓΣΕΕ.
 • Η Ενιαία Δημοκρατική Κίνηση Ιατρικών Επισκεπτών & Φαρμακοϋπαλλήλων (ψηφοδέλτιο που επίσης συγκροτήθηκε και από μνημονιακές δυνάμεις) κατέλαβε 3 έδρες.
 • Οι δύο μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κατάφεραν να πάρουν έδρα στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το 9 τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΦΣΕΚ διεξάγεται σε μια εξαιρετικά δυσμενή συνθήκη για τους εργαζόμενους,  οι οποίοι βιώνουν ένα διαρκές μνημόνιο και ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος. Η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζοντας τις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων και των ποικίλων στηριγμάτων τους, επιχειρεί να εμπεδώσει το δόγμα της μη εναλλακτικής στο όνομα μάλιστα της Αριστεράς, πατώντας πάνω στην απογοήτευση και τη διάψευση των ελπίδων που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας για καλύτερες ημέρες.

Οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής ηγετικής πλειοψηφίας (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ) αποδέχονται επί της ουσίας τα μνημόνια ως μονόδρομο και εντάσσονται πλήρως στο μνημονιακό δόγμα περιορίζοντας την κριτική τους στην αντιμετώπιση των επαχθών όρων και μόνο. Από την άλλη  δεν οργάνωνουν τη συνολική αντίσταση των εργαζομένων και περιορίζονται σε έναν χαλαρό, κλασικού τύπου, αμυντικό συνδικαλιστικό αγώνα χωρίς τα απαραίτητα πολιτικά χαρακτηριστικά που χρειαζόταν αυτός ο αγώνας.

Η τακτική που ακολουθούν οι μνημονισκές παρατάξεις σε συνεργασία με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό διευκολύνει τους σχεδιασμούς παλαιομνημονιακών και νεομνημονιακών κυβερνήσεων , σχεδιασμούς που πλήτουν βάναυασα τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Στην αδράνεια της ηγεσίας του σ.κ. να κινητοποιηθεί ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, οι παρεμβάσεις του σ.κ. από «τα κάτω», στη βάση και τους χώρους δουλειάς, θα δώσουν διέξοδο στην ασφυκτική ανάγκη των εργαζομένων να αντιδράσουν.

Να  μπει ένα τέρμα στη συνεχή υποχώρηση και στις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων και των κοινωνικών και δημοκρατικών παροχών, αντιμετωπίζοντας με μια επιθετική τακτική και τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και τρόικας για το εργασιακό, τις ομαδικές απολύσεις, τις νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στο   πλαίσιο αυτό  η  παράταξή  μας  πρέπει  να  θέσει  παντού το  αίτημα  για διεκδίκηση αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων και τα επιδόματα και τις παροχές στους ανέργους.

Πιο συγκεκριμένα μαζί με όλους τους εργαζόμενους διεκδικούμε:

 • Το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, παιδείας και πρόνοιας και αντιστεκόμαστεσε σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ή εκχώρησης των υπηρεσιών τους σε ιδιώτες. Κατάργηση τώρα του απαράδεκτου μέτρου που για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων  προϋποθέτει  την προηγηθείσα   αξιολόγηση 6 χωρών.
 • Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους στους συνταξιούχους συναδέλφους μας  και διασφάλισή τους για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που κινδυνεύουν να περικοπούν μετά και τις πιέσεις που ασκούνται από τους δανειστές.
 • Την επαναφορά του κατώτατου μισθού όπως αυτός ορίζεται από την τελευταία ΚΣΣΕ του 2012 καθώς και την επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των ΣΣΕ.
 • Την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600€ (80% του βασικού μισθού) και στην καταβολή του σ’ όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, την πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στην  Ιατρική Ενημέρωση διεκδικούμε:

 • Αναβάθμιση και ρύθμιση του επαγγέλματος όπως έχει διατυπωθεί στην πρόταση για το μητρώο Ι.Ε. της Προοδευτικής Κίνησης.
 • Ένταξη του επαγγέλματος του ιατρικού επισκέπτη στα επαγγέλματα υγείας και απόκτηση αρ. Μητρώου από κάθε επαγγελματία.
 • Απόσυρση των απαράδεκτων εγκυκλίων του υπουργείου υγείας που βάζουν χρονικούς περιορισμούς στη προσέλευση των ΙΕ στους υγειονομικούς σταθμούς. Ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο στους χώρους .
 • Την απόσυρση του απαράδεκτου μνημονιακού νόμου που φορολογεί τους εργαζομένους για τη χρήση των εταιρικών αυτοκινήτων.
 • Ο χρόνος από και προς το σημείο εργασίας να προσμετράται στο ωράριο εργασίας.
 • Διεκδίκηση και υπογραφής Κ ΣΣΕ.

Νίκος Χουντής: Η Κομισιόν να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει για τη Novartis.

nikos_hountis_6-696x436

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νίκος Χουντής:

 • Η Κομισιόν να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει για την Novartis
 • Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ερεύνησαν τις απάτες της Novartis με το φάρμακο Lucentis, όπως έκαναν άλλες χώρες της ΕΕ;

Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν ερεύνησαν την υπόθεση υπερκοστολόγησης του φαρμάκου Lucentis της NOVARTIS, όπως έκαναν η Ιταλία και η Γαλλία, που καταδίκασαν τις «πρακτικές» της και γλύτωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη;

Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτει ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, σε 2 ερωτήσεις που κατέθεσε προς την Κομισιόν, σχετικά με τη δραστηριότητα της NOVARTIS.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ανοίγει στην Ελλάδα το θέμα της υπερκοστολόγησης του φαρμάκου Lucentis που συνταγογραφείται για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Υπενθυμίζουμε ότι:

α. Το Δεκέμβριο του 2014, Ιταλικό δικαστήριο επέβαλλε πρόστιμο 180 εκατομμυρίων ευρώ στις φαρμακευτικές Novartis και Roche, κοινών συμφερόντων, για συγκρότηση καρτέλ στην προώθηση του σκευάσματος Lucentis, εις βάρος του κατά 40 φορές φθηνότερου Avastin, γεγονός που εκτιμήθηκε ότι επιβάρυνε το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της Ιταλίας, μόνο για το 2012, πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ και με δυνητική μελλοντική επιβάρυνση έως 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια.

β. Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας ζήτησε να παρέμβει η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού να διερευνήσει το ίδιο θέμα, με αφορμή την αντίστοιχη έρευνα στην Ιταλία. Απευθύνθηκε επίσης στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, ζήτησε την μείωση της τιμής του Lucentis και επίσης την επέκταση της έγκρισης του φθηνότερου φαρμάκου Avastin για οφθαλμική χρήση. Τον Ιούλιο του 2014 ψηφίστηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο η οφθαλμική χρήση του φθηνότερου Avastin«για οικονομικούς λόγους», με κόστος 30 φορές μικρότερο, που θα επέτρεπε στη Γαλλία να εξοικονομήσει ετησίως 200 εκατομμύρια ευρώ. Η προώθηση του Lucentis, κόστους 900 ευρώ ανά ένεση, στοίχισε στο δημόσιο φορέα ασφάλισης της Γαλλίας το 2013, το ποσό των 430 εκατομμυρίων ευρώ.

 γ. Το 2011, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να μην εγκρίνει τη χρήση του Lucentis λόγω υψηλού κόστους, με αποτέλεσμα το 2013 η Novartis να μειώσει την τιμή της για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.

δ. Στην Ισπανία, η Ένωση Καταναλωτών ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής Ανταγωνισμού, ενώ,

η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών (BEUC), με επιστολή της προς την Κομισιόν, ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη μείωση της τιμής για όλη την Ευρώπη.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, αφού παρουσιάζει τα ανωτέρω στοιχεία και μνημονεύει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών, καλεί την Κομισιόν να καταθέσει τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει για την Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται ότι έχει τεράστιο αριθμό ασθενών με προβλήματα ωχράς κηλίδας σε σχέση με τον πληθυσμό της (50.000) και ένα χρεοκοπημένο ασφαλιστικό σύστημα, και να εξηγήσει γιατί καμία κυβέρνηση ή άλλη αρμόδια Αρχή δεν έχει αναλάβει έρευνα σε βάρος των ανωτέρω εταιριών για αθέμιτες πρακτικές, που ασφαλώς έχει στοιχίσει τεράστια ποσά στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, όπως επίσης εάν έχει υπολογιστεί τι στοίχησε η υπόθεση αυτή στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος Χουντής, σε άλλη ερώτηση για την Novartis, αναφέρεται και στις έρευνες των Αμερικανικών Αρχών για αθέμιτες πρακτικές (διαφθορά, μαύρο χρήμα) στην Ελλάδα, ζητά στοιχεία για τις «εν εξελίξει έρευνες για αθέμιτες πρακτικές διεθνώς και στην ΕΕ» και την καλεί «να διερευνήσει ενδεχόμενα εγκλήματα σε βάρος δημόσιων ασφαλιστικών φορέων χωρών-μελών της ΕΕ και ενδεχομένως του προϋπολογισμού της ΕΕ».

Ακολουθούν οι δύο ερωτήσεις του Νίκου Χουντή προς την Κομισιόν:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ NOVARTIS

Οι αμερικανικές ελεγκτικές αρχές ερευνούν για αθέμιτες πρακτικές τη δραστηριότητα της εταιρίας Novartis την περίοδο 2006-2014 για δωροδοκία, διαφθορά, χειραγώγηση αγοράς, διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω παρένθετων/υπεράκτιων εταιριών κλπ. Η εν λόγω πολυεθνική έχει κατηγορηθεί διεθνώς και επανειλημμένα για ανάλογες πρακτικές και έχει καταβάλλει τεράστια πρόστιμα.

Μια από τις βασικές χώρες έρευνας είναι η Ελλάδα, στην οποία η φαρμακευτική δαπάνη από 2,4 δις € το 2004 εκτοξεύτηκε στα 5,09 δις το 2009 και σήμερα υπολογίζεται γύρω στα 6 δις €. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ανακρίνει έλληνες πολίτες-στελέχη της Novartis.

Έχει αποκαλυφθεί ότι η Novartis, προκειμένου να προωθηθεί, δωροδοκούσε χιλιάδες γιατρούς και κρατικούς λειτουργούς με μετρητά-κάρτες, ταξίδια-συνέδρια, κατευθυνόμενη υπερσυνταγογράφηση προς δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπερκοστολόγηση φαρμάκων στην Ευρώπη (η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς στον καθορισμό τιμής φαρμάκων πανευρωπαϊκά ως μία από τις 3 φθηνότερες χώρες της ΕΕ) και αλόγιστη προώθηση ακριβότερων σκευασμάτων και εμβολίων.

Ερωτάται:

–Ποιες καταδίκες ή εν εξελίξει έρευνες για αθέμιτες πρακτικές γνωρίζει, διεθνώς και στην ΕΕ, σε βάρος της Novartis;

–Ερευνά η Κομισιόν τις ανωτέρω αποκαλύψεις, που ενδεχόμενα υποκρύπτουν εγκλήματα σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών, χωρών-μελών και πιθανά του προϋπολογισμού της ΕΕ; Ποια μέσα διαθέτει και τι μέτρα λαμβάνει για την προστασία των χωρών-μελών από ανάλογες πρακτικές;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ – Αθέμιτες πρακτικές φαρμακευτικών εταιριών

Στις 17.3.2014, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών BEUC απηύθυνε επιστολή στον Επίτροπο Ανταγωνισμού κ. Αλμούνια, με αφορμή τις έρευνες σε Ιταλία και Γαλλία και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις φαρμακευτικές Novartis και Roche, ζητώντας παρόμοια έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με αναφορά στο άρθρο 101/TFEU.

Ταυτόχρονα, σε Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ έγιναν ανάλογες αναφορές, καταγγελίες και μελέτες, εκτιμώντας επίσης ότι οι εταιρίες «συνέπραξαν» προκειμένου να προωθήσουν συγκεκριμένο φάρμακο (Lucentis) σε βάρος άλλου (Avastin), που όμως είναι 40 φορές φθηνότερο με αποτέλεσμα να διογκώνεται με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος στην κοινωνική ασφάλιση.

Με δεδομένη την απάντηση ΑλμούνιαP-002767/2014, ότι η Κομισιόν αναζητεί πληροφορίες και θα αξιολογήσει περαιτέρω δράση,

Ερωτάται :

–Μετά την έρευνα που έκανε τί έχει προκύψει και τι προτρέπει να πράξουν οι χώρες μέλη;

–Γνωρίζει αν στην Ελλάδα, με τεράστιο αριθμό ασθενών ωχράς κηλίδας AMD (50.000) σε σχέση με τον πληθυσμό της και ένα «χρεοκοπημένο» ασφαλιστικό σύστημα, οποιαδήποτε κυβέρνηση, Επιτροπή Ανταγωνισμού ή άλλη Αρχή έχει αναλάβει έρευνα σε βάρος των ανωτέρω εταιριών για ανάλογες αθέμιτες πρακτικές; Έχει υπολογιστεί η επιβάρυνση του ελληνικού προϋπολογισμού και των ιδιωτών ασθενών;

Το Γραφείο  Τύπου

14.02.2017

«Ρήτρα θανάτου» από τον ΕΟΠΥΥ: Πες μας πότε θα πεθάνεις, για να σου εγκρίνουμε το φάρμακο.

eopyy-thanatos2

Πηγή: ergasianet.gr

Απίστευτο και όμως… μνημονιακό! Με απαράδεκτο έγγραφό του και ημερομηνία 20 Γενάρη 2017, ο ΕΟΠΥΥ απέρριψε αίτηση χορήγησης φαρμάκων σε καρκινοπαθή συμπολίτη μας, επειδή δεν είχε προσκομίσει «βεβαίωση για το προσδόκιμο επιβίωσης»(!!). Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο: «Δεν εγκρίνεται η χορήγηση ραδιοφαρμάκου διότι δεν υπάρχει εξέταση τεστοστερόνης και ιατρική βεβαίωση για το PS κατά ECOG και το προσδόκιμο επιβίωσης».

Την καταγγελία έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας εξηγήσεις από το υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του Οργανισμού. «Στην περίπτωση που πρόκειται για οδηγία, η οποία υποχρεώνει τους γιατρούς να αναγράφουν τον προσδόκιμο χρόνο επιβίωσης του ασθενή τους, ζητούμε να αποσυρθεί άμεσα, καθώς μόνο ως απαράδεκτη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η αναγραφή τούτη στην συνταγή του ασθενή. Είναι πραγματικά έξω από τα πλαίσια της λογικής και της ηθικής την στιγμή που ο ασθενής παραλαμβάνει την συνταγή για την χορήγηση του φαρμάκου του, να αναγράφεται σε αυτήν ότι του “απομένει” ελάχιστος χρόνος ζωής», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του.

eopyy-thanatos

Πηγή εγγράφου: newsit.gr

ΕΟΠΥΥ

«Η αξιολόγηση κάθε αιτήματος γίνεται με βάση τα ιατρικά δεδομένα του ασθενούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν διεθνώς. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης μιας αίτησης λαμβάνεται αποκλειστικά με επιστημονικούς όρους», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ, σημειώνοντας ότι η αίτηση χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων προς τον ΕΟΠΥΥ, εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Έγκρισης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και Φαρμάκων Εξωτερικού, η οποία απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς του ΕΣΥ.

Επίσης, τονίζει πως ο Οργανισμός αποδέχεται τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και προτεραιότητά του παραμένει το όφελος τους ασθενούς, ενώ διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται για όλα τα φάρμακα σοβαρών παθήσεων (ογκολογικά κτλ.). «Η ιατρική κοινότητα έχει αποφανθεί και έχει αποδεχτεί τη διαδικασία χορήγησης ειδικών φαρμάκων, όπως το συγκεκριμένο σκεύασμα», καταλήγει η απάντηση του ΕΟΠΥΥ.

ΕΝΥΠΕΚΚ

Με αφορμή το παραπάνω απαράδεκτο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

1. Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, παρ. 2.5, σελ. 1020) που ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου, επικυρώθηκε ισόβιο χαράτσι 6% για όλους τους συνταξιούχους και για όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες, επικουρικές κ.ά.).

Ειδικότερα θεσπίστηκε σε μόνιμη βάση:

α. η αύξηση 2% (από 4 σε 6%) της εισφοράς υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε 2.800.000 κύριες συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

β. η καταβολή, για πρώτη φορά από 1-1-2016, εισφοράς ύψους 6% υπέρ υγείας (ν. 4387/2016 άρθρο 44) σε 1.300.000 επικουρικές συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

γ. η επιβολή διπλής εισφοράς σε 1.300.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη,

δ. η επιβολή εισφοράς ύψους 6% στο άθροισμα των καταβαλλομένων συντάξεων, σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο και

ε. η επιβολή για πρώτη φορά πολλαπλής εισφοράς υπέρ υγείας σε όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη (ή συντάξεις) και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (άρθρο 44 παρ. Α ν.4387/2016).

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει τα συγκεκριμένα ποσά από τον προϋπολογισμό έτους 2017 (Πίνακας 3.23, σελ. 111) που αποδεικνύουν τα ανωτέρω:

Πίνακας 3.23 Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομείων-ΠΕΔΥ (σε εκατ. ευρώ)

γ) ΕΟΠΥΥ

Εκτιμήσεις

2016

Προβλέψεις

2017

Έσοδα

5.538

5.252

Ασφαλιστικές εισφορές

4.391

4.323

Ρύθμιση οφειλών

125

102

Κοινωνικοί πόροι

3

3

Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό

526

326

Απόδοση περιουσίας

49

49

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

394

394

Λοιπά έσοδα

50

55

2. Με την έκδοση της υπ’αριθ. 31 εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16-9-2016) που εξειδικεύει το άρθρο 44 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από όλες όσες έχουν γίνει καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο.

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συνταξιούχους στο κράτος – και κατ’ επέκταση στους δανειστές – δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

Όπως έχει ήδη εκτιμήσει η ΕΝΥΠΕΚΚ, 350.000.000-400.000.000 € κάθε μήνα (ετησίως πάνω από 4 διΣ!) θα αφαιρούνται από τους συνταξιούχους-ασφαλισμένους εφ’ όρου ζωής για να καλύπτουν τις επιβληθείσες από τους δανειστές δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, με πρόσχημα την περίθαλψη και τη μέριμνα της υγείας τους, που όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα!

Από την άλλη πλευρά, τα ασφαλιστικά ταμεία παρακρατούν παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ)!

3. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές με το ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επέβαλαν σε εκατομμύρια συνταξιούχων και ασφαλισμένων, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!! Όμως όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας που σήμερα στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κατέβαλλαν υψηλές εισφορές υπέρ ασθενείας και υγείας καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Αντιστοίχως, με τις σκληρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2015 (άρθρο 41), η κυβέρνηση και οι δανειστές… φρόντισαν να καταβάλλουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα εισφορές υπέρ υγείας ύψους 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ανεξάρτητοι απασχολούμενοι εισφορές 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, προς εκπλήρωση των άνω μνημονιακών στόχων.

Εκβιάστηκε η κυβέρνηση για τις άδειες των φαρμακείων;» ρωτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

nikos_hountis_6-696x436ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να καταθέσει εγγράφως η ελληνική κυβέρνηση ότι εκβιάστηκε για τις άδειες των φαρμακείων σε μη φαρμακοποιούς, αποφάσισε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από Αναφορά του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Νίκου Χουντή.

Η ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, να καταθέσει γραπτά ότι η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να επιτρέψει σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακεία, ήταν προϊόν εκβιασμού των θεσμών και όχι ελεύθερη βούληση της κυβέρνησης, ζητά η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ!!!

Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακεία στην Ελλάδα, που θεσπίσθηκε το 2015 με τον ν.4334/2015 και την ΚΥΑ της 29.10.2015, συζητήθηκε ενδελεχώς σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτία της συζήτησης ήταν Αναφορά του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που είχε καταθέσει εκ μέρους του ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ, κ. Κώστα Λουράντο τον Νοέμβριο του 2015 και την απόφαση για συντονισμό της δράσης τους.

Με την Αναφορά του, ο ΠΦΣ ζητούσε

Α. Την καταδίκη της Κομισιόν, καθώς, ως ένας εκ των τεσσάρων Θεσμών, παραβίασε το θεσμικό της ρόλο, εκβιάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει παρά τη θέλησή της, καταπατώντας καταφανώς τις Οδηγίες της ΕΕ και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Β. Την κατάργηση του νόμου για την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση και την εκ νέου νομοθέτηση.

Στην Αναφορά επισημαίνεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι, τόσο οι υφιστάμενες Οδηγίες, όσο και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ορίζουν με σαφήνεια ότι «Τα κράτη-μέλη δύνανται να περιορίσουν τη λιανική πώληση φαρμάκων αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς».

Στη συζήτηση η οποία διεξήχθη σήμερα το πρωί, παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Λουράντος, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, ο οποίος είχε καταθέσει εκ μέρους του ΠΦΣ την Αναφορά στο ΕΚ, άλλοι ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Στη συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επέμεινε ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα εκβιασμού της ελληνικής κυβέρνησης και ότι αυτή, αυτοβούλως νομοθέτησε υπέρ του ανοίγματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Χουντής, κατηγόρησε την Κομισιόν ότι «παραβιάζει το θεσμικό της ρόλο», ότι«γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», ότι «είναι μία γραφειοκρατία που έχει καταστεί ανάλγητη, προωθεί τα συμφέροντα των ολίγων και οικονομικά ισχυρών, σε βάρος των χιλιάδων μικρών και αδυνάτων» και κάλεσε την Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει εγγράφως την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα να απαντήσει εάν νομοθέτησε με τη θέλησή της ή κατόπιν πιέσεων από την τρόικα. Ζήτησε τέλος να ανακληθεί αυτός ο νόμος και να θεσμοθετηθεί νέος, σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και πάντα σε διαβούλευση με τους φαρμακοποιούς

Η πλήρης τοποθέτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής:

«Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

«Η Αναφορά του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που συζητάμε, είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο γιατί αφορά δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες φαρμακοποιούς στη χώρα μου, αλλά γιατί την παρακολουθούν και όλοι οι επαγγελματίες φαρμακοποιοί στις περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ, όπου προστατεύεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού.

«Είναι όμως και εξαιρετικά σημαντική, από πολιτική άποψη, η περίπτωση αυτή διότι αποτελεί ένα υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο μία γραφειοκρατία, και αναφέρομαι στηνΚομισιόν που έχει καταστεί ανάλγητη, προωθεί τα συμφέροντα των ολίγων και οικονομικά ισχυρών, παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Να μην απορούμε λοιπόν, γιατί οι λαοί της Ευρώπης γυρίζουν πια την πλάτη σ’ αυτή την γραφειοκρατία, γυρίζουν την πλάτη σ’ αυτή την Ευρώπη και επιλέγουν την έξοδο, όπως το Brexit, όπως ίσως συμβεί αύριο και σε άλλες χώρες.

«Η Αναφορά αγαπητοί συνάδελφοι, που είχα την τιμή να μου αναθέσουν οι Έλληνες φαρμακοποιοί να υποβάλλω ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως εξής:

«Μια δεκαετία πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στα δικαστήρια σε βάρος της Ιταλίας και της Γερμανίας, ισχυριζόμενη ότι οι χώρες αυτές παραβιάζουν τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ούτε αυτές να ανοίγουν φαρμακεία δίνουν άδειες σε μη φαρμακοποιούς».

«Τον Μάιο του 2009, το Δικαστήριο της ΕΕ, με απολύτως σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, αναγνώρισε ότι τα κράτη-μέλη δύνανται να περιορίσουν τη λιανική πώληση φαρμάκων αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς.

«Δεν έχει λοιπόν δικαίωμα η Κομισιόν να επιβάλλει την απελευθέρωση της ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων σε μη φαρμακοποιούς.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, δεν παραιτήθηκε από την ιδέα να επιβάλλει στα κράτη-μέλη, από την «πίσω πόρτα»,  να απελευθερώσουν τις άδειες των φαρμακείων σε μη φαρμακοποιούς.

«Απαίτησε από την ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει τη σύσταση της Εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ, με την οποία χορηγείται το δικαίωμα σε μη φαρμακοποιούς να αποκτούν άδεια λειτουργίας φαρμακείου στην Ελλάδα, με τον ν. 4334/2015.

«Ο εκβιασμός είναι προφανής:

«Ή καταργείτε την προστασία του επαγγέλματος του φαρμακοποιού ή δεν θα πάρετε τη δόση για να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή θα χρεοκοπήσετε».

«Ο εκβιασμός είναι και ομολογημένος. Από ποιον; Από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μέσα στην Ελληνική Βουλή και σε κάθε ευκαιρία δήλωσε ότι εκβιάζεται και ότι δεν είναι αυτή η πραγματική της βούληση, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.

«Το κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιδράσει ακόμη και όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας, όπως η περίπτωση αυτή.

«Διότι, το ίδιο το Δικαστήριο της ΕΕ έχει αποφανθεί ότι υπάρχουν επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας λόγοι που επιβάλλουν την απόφαση για την άδεια και λειτουργία των φαρμακείων να την παίρνουν τα κράτη-μέλη.

«Στα «παλιά τους τα παπούτσια» γράφουν την απόφαση του Δικαστηρίου οι κύριοι της Κομισιόν που βρίσκονται σήμερα μαζί μας.

«Έχουμε εμείς κ. συνάδελφοι δύο δρόμους μπροστά μας να επιλέξουμε:

«Είτε να προσποιηθούμε και εμείς ότι, δήθεν, είναι βούληση της ελληνικής κυβέρνησης ο νόμος που ψήφισε η Ελληνική Βουλή και που ανοίγει τον δρόμο στις μεγάλες εταιρίες να αλώσουν το χώρο της λιανικής πώλησης των φαρμάκων, πετώντας τους φαρμακοποιούς στην ανεργία

«Είτε να δούμε την πραγματικότητα, η οποία είναι ομολογημένη ότι, είναι ένας συνεχής μεγάλος εκβιασμός σε βάρος της όποιας ελληνικής κυβέρνησης, σε βάρος των Ελλήνων φαρμακοποιών, ότι, αν δεν πέρναγε ο νόμος αυτός, δεν θα παίρναμε τη δόση για να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κλπ.

«Κύριοι συνάδελφοι,

«Δεν πρέπει αν κλείσουμε τα αυτιά σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθεί απέναντι, σ’ αυτή τη δράση της Κομισιόν, η οποία, αυτονομημένη ακόμη και από το Δικαστήριο της ΕΕ, προωθεί τα συμφέροντα των οικονομικών ελίτ και αγνοεί επιδεικτικά λόγους δημοσίου συμφέροντος.

«Ομολογώ πως περίμενα ότι θα βρισκόταν εδώ σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, για να επαναλάβει ότι εκβιάστηκε η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε.

«Να περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Όποια και αν είναι αυτή. Αν δηλαδή πραγματικά το έκανε με την ελεύθερη βούλησή της ή αν εκβιάστηκε, όπως έχει ήδη δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός.

«Και, εφόσον κρίνουμε με βάση τα πραγματικά γεγονότα, να διακηρύξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει το δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση, στο θέμα αυτό, των φαρμακοποιών, να ανακαλέσει αυτόν τον νόμο και να θεσμοθετήσει νέο, σε συμφωνία με τους Κανόνες και τις Συνθήκες της ΕΕ, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και πάντα σε διαβούλευση με τους φαρμακοποιούς».

Η τοποθέτηση του Νίκου Χουντή, βρίσκεται στο ακόλουθο link:

https://www.youtube.com/watch?v=uBPGOSKQS2g&feature=youtu.be

Το Γραφείο Τύπου
24.01.2017

Ένας ανελέητος εμπορικός ευρωαντλαντικός «πόλεμος»

Νέα «Siemens» ανοίγει το κουτί της Πανδώρας
για τις πολυεθνικές του φαρμάκου.

586ce9ed1dc5240f5d8b4c6d

Του Γιάννη Νικολόπουλου
Πηγή: rproject.gr

Μίζες, ψέματα και παρολίγον «αυτοκτονίες». Η υπόθεση Novartis (Νοβάρτις) κουβαλάει όλα τα στοιχεία ενός χιλιοπαιγμένου στο παρελθόν σίριαλ, το οποίο όμως κάθε φορά μοιάζει όλο και πιο καλογραμμένο, όλο και πιο «φαντασμαγορικό» (κοτζάμ FBI και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εμπλέκονται άμεσα στις έρευνες) και όλο και πιο «πολεμικό» στην ατμόσφαιρά του. Πολύ περισσότερο όταν η «τέλεια καταιγίδα» σκανδάλων, που εμπεριέχει μίζες, ψέματα, χειραγωγήσεις μετοχών, σκοτεινές και φανερές εξαγορές και συγχωνεύσεις, σκληρό, εμπορικό πόλεμο για εχθρούς και φίλους στην παγκόσμια, φαρμακευτική αγορά, ξεσπά πρώτα πάνω από τη σύγχρονη Μέκκα του καπιταλισμού, τη Νέα Υόρκη, ενώ το ξήλωμα του πουλόβερ για τις θεμιτές και αθέμιτες μεθόδους επηρεασμού της φαρμακευτικής αγοράς από πλευράς της εταιρείας αρχίζει με την έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία της Αθήνας και τις κάτι παραπάνω από έντονες φήμες και δημοσιεύματα για εμπλοκή και πολιτικών προσώπων ελληνικών κυβερνήσεων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η Νοβάρτις; Μιλάμε ίσως για την κορυφαία και πλέον πολυπλόκαμη εταιρεία στον χώρο του φαρμάκου, ελβετογερμανικών συμφερόντων, με δίκτυο θυγατρικών και πελατών σε πάνω από 80 χώρες, με άγρια επιθετική πολιτική εξαγορών και «ανοικτών θυρών» στις κρίσιμες πια αγορές και βιομηχανίες της Ινδίας και της Κίνας, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και με τζίρο μόνο στην Ελλάδα περίπου στα 380 εκατομμύρια ευρώ (στοιχεία 2013). Και όλα αυτά (και πολλά ακόμη) για μια εταιρεία που ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας μόλις πριν από 21 χρόνια, έπειτα από τη συγχώνευση των εταιρειών Ciba-Geigy και Sandoz.

Και από τη στιγμή που θίξαμε τα φρέσκα κουλούρια της έρευνας στην Ελλάδα, που βρίσκεται μόλις στα πρώτα της βήματα και διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία, έπειτα από σχετικό αίτημα και τη συνεπαγόμενη υψηλή εποπτεία του FBI και της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα ξεκινήσουμε από τη χώρα μας. Προκαταρκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμερικανικές, εποπτικές αρχές έχουν βάλει τη Νοβάρτις στο μικροσκόπιό τους ήδη από το 2005, ενώ η «ελληνική περίπτωση» της εταιρείας δεν φαίνεται να διαφέρει από τις μεθόδους και τις πρακτικές «αθέμιτου ανταγωνισμού» που έχει ακολουθήσει η Νοβάρτις (και όχι μόνο αυτή…) σε ολόκληρη την υπό έρευνα και ξεσκόνισμα επιχειρηματική της δραστηριότητα και σε άλλες χώρες.

Έτσι, σε πρώτο επίπεδο, η έρευνα της «ελληνικής περίπτωσης» αφορά καταγγελίες, μαρτυρίες και καταθέσεις «βαθιών λαρυγγιών» ότι η Νοβάρτις προωθούσε προνομιακά και αθρόα τα προϊόντα της στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει (από το 2006 έως το 2014 και μέσα από τις γνωστές μεθόδους άμεσης ή έμμεσης δωροδοκίας, επηρεασμού και προβολής της) ένα εξειδικευμένο και πολυπληθές δίκτυο γιατρών, που συνταγογραφούσαν τα φάρμακα, τα εμβόλια και διάφορα παραϊατρικά προϊόντα της μονοπωλιακά και αποκλειστικά.

Πολιτική διάσταση

Σε δεύτερο επίπεδο, όμως, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν κομβικό ρόλο είτε στο χώρο της υγείας γενικά, είτε στο υπουργείο Υγείας ειδικά, κατά τη δεκαετία του 2000, όταν η εταιρεία έκανε το δικό της αναπτυξιακό μπουμ σε παγκόσμια κλίμακα. Και η έρευνα αυτή θα επεκταθεί επειδή το κλιμάκιο του FBI, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στη χώρα μας γι’ αυτό τον σκοπό, θεωρεί πως η εταιρεία δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοια κούρσα έναντι των ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά, χωρίς να έχει πολιτικές πλάτες και την ανάλογη κάλυψη.

Νέα Ζήμενς στον ορίζοντα; Πολύ πιθανόν. Εξάλλου οι βασικοί μάρτυρες-κλειδιά προέρχονται από τα άδυτα της εταιρείας και είχαν ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση και τη στελέχωση του δικτύου των γιατρών, ενώ, όπως και στην περίπτωση του γερμανικού κολοσσού των τηλεπικοινωνιών, έχουν εξασφαλίσει τη δική τους ασυλία έπειτα από τη συνεργασία τους με τις αμερικανικές αρχές.

Κλείνοντας το κεφάλαιο Ελλάδα για τη Νοβάρτις και πέρα από τα πρωτοσέλιδα, τους πηχυαίους τίτλους, τις φήμες και τις ακριτομυθίες, που ενδεχομένως και να θολώνουν παρά να φωτίζουν το παρασκήνιο και την όλη κατάσταση, ας συγκρατήσουμε το γεγονός ότι η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης έχει ανακοινώσει πως θα προβεί και σε αποκαλύψεις ονομάτων «όσο ψηλά και αν αυτά βρίσκονταν», για την «ελληνική περίπτωση της Νοβάρτις» έως τις αρχές Ιουνίου του 2017 και με το πέρας του συνόλου των εδώ ερευνών. Λίγη υπομονή, επομένως.

Οι ΗΠΑ αποτελούν και το μεγάλο «πεδίο μάχης» σε αυτή την αστυνομική, χρηματιστηριακή και δικαστική έρευνα, που δύσκολα όμως ξεφεύγει από τη συγκυρία η μεγάλη εικόνα ενός αδυσώπητου, εμπορικού «πολέμου» και διαδοχικών αντιποίνων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Ας θυμηθούμε τις περιπτώσεις της Volkswagen και της Apple, που ελέγχονται, αντίστοιχα και εκατέρωθεν, για ψεύτικες, εργοστασιακές μετρήσεις, παραποίηση στοιχείων και για εκτεταμένη φοροδιαφυγή επί αμερικανικού και ευρωπαϊκού εδάφους.

Τα έργα, οι ημέρες, η γιγάντωση της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα και κυρίως η απόπειρα εγκαθίδρυσης ολιγοπωλιακών πρακτικών σε τομείς ανάπτυξης και μελλοντικής επέκτασης των φαρμακευτικών εταιρειών, όπως είναι εκείνος των βιοφαρμακευτικών σκευασμάτων ή των οφθαλμολογικών προϊόντων νέας γενιάς, κέντρισε καταρχήν το ενδιαφέρον των αμερικανικών, εποπτικών αρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2005, όταν η Νοβάρτις απόκτισε έναντι 8,2 δισ. δολαρίων τη Hexal, μία από τις κορυφαίες γερμανικές εταιρείες γενοσήμων, αλλά και την Eon Labs, μια ανερχόμενη αμερικανική εταιρεία γενοσήμων, ξεκίνησε και η πρώτη μεγάλη έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ. Η υπόθεση έχει μεγάλες ομοιότητες με την «ελληνική περίπτωση», καθώς αφορά στην προώθηση από δίκτυο γιατρών έξι ευπώλητων φαρμάκων της εταιρείας προς το κοινό.

Το αντίτιμο της προώθησης ήταν δώρα, γεύματα, ταξίδια που πλήρωνε η εταιρεία, πρακτικές που χονδρικά ακολουθούν όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες, με διαφορετική κλιμάκωση ή καμουφλάζ. Η υπόθεση έκλεισε πέντε χρόνια αργότερα με τη Νοβάρτις να πληρώνει αποζημίωση 422,5 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό δημόσιο.

Το 2010 η Νοβάρτις έκανε το πρώτο, μεγάλο μπαμ και έναντι 39,3 δισ. δολαρίων εξαγόρασε την αμερικανική Alcon, τη μεγαλύτερη εταιρεία οφθαλμολογικής φροντίδας στον πλανήτη. Την ίδια χρονιά όμως, δικαστήριο της Νέας Υόρκης επιδίκασε αποζημίωση 3,3 εκατ. δολάρια σε δώδεκα γυναίκες που εργάζονταν στο τμήμα πωλήσεων, καθώς η εταιρεία έκανε διακρίσεις σε βάρος τους, όταν έμαθε ότι ήταν έγκυες. Τους επόμενους μήνες η Νοβάρτις υποχρεώθηκε να πληρώσει επιπλέον 152 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις εργαζόμενων γυναικών που κατήγγειλαν ότι από το 2002 είχαν υποστεί διακρίσεις που αφορούσαν στη μισθοδοσία, τις προαγωγές τους και τη γενικότερη συμπεριφορά της εταιρείας απέναντί τους.

Τέλος και πάντα στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 2015 στη Νοβάρτις επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 390 εκατ. δολαρίων, καθώς είχε στήσει ένα νέο δίκτυο προώθησης των προϊόντων της σε φαρμακεία της χώρας, με αντίτιμο εκπτώσεις επί των τιμών και δώρα στους φαρμακοποιούς.

Κορυφή του παγόβουνου

Εν κατακλείδι, η Νοβάρτις μπορεί να αποδειχθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, η κορυφή του παγόβουνου στο μεγάλο, τιμολογιακό πάρτι που έχει στηθεί και αναπροσαρμόζεται κατά καιρούς από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις ηγεσίες του υπουργείου Υγείας, σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, του κλάδου της υγείας, των δημόσιων ταμείων και νοσοκομείων. Το θέμα όμως δεν είναι απλώς να αντικρίζει κανείς το παγόβουνο, αλλά να επιδιώκει το λιώσιμό του και την αποκάλυψη και του τεράστιου, αθέατου όγκου του. Με την επιβολή των πολιτικών λιτότητας και τον ρόλο παρατηρητή ή τροχονόμου συμφερόντων που έχουν επιφυλάξει στον εαυτό τους, οι μνημονιακές, ελληνικές κυβερνήσεις στον χώρο της υγείας, δεν τρέφουμε φρούδες ελπίδες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Η «ελληνική περίπτωση Νοβάρτις» πάντως δεν παύει να προκαλεί το εύλογο ενδιαφέρον στην αποκάλυψη σε δημόσια θέα, των μεθόδων διαφθοράς, σήψης και οικονομικής εκμετάλλευσης των ασθενών.

*Αναδημοσίευση από την «Εργατική Αριστερά» που κυκλοφορεί